Hjelp fra AI

Jeg lurer på om dere som designer skjema kunne vært interessert i om dere fikk hjelp fra AI til å genererer kode når dere lager logikk som validering og andre typer script i Interact+? I Interact+ så er det C# som brukes. Man kan tenke seg en dialog hvor man spør f.eks.

  • A må være større enn B
  • C må være større A
  • Hvis verdien er 50 må A være større enn C.

Så vil man få et kodeforslag tilbake ift. slik det er best for Interact+

Hva tenker dere?

Hvis vi er sikre på at AI genererer korrekt og kjørbare kode kan det være interessant. En kollega har testet dette litt og ender ofte opp med kode som ikke blir korrekt, men her nevner du jo enkle kodelinjer så det er kanskje større sjanse for at kode blir korrekt:-)
Men blir det noe mer effektivt en “klikk og dra” som dere har vist i Interact+?

P.t så leker vi oss med AI teknologi og hvordan vi kan få generert en kjørbar kode. Man kan ikke bare bruke eksempelvis ChatGPT ut av boksen. Den vil gi deg C# kode, men ikke nødvendigvis brukbar. Det vi forsøker er å gi gode instrukser “bakenforliggende” slik at når man spør om hjelp, så vil det genereres en brukbar kode.

I Interact+, så vil dere løse det de fleste vanlige behov med “dra og slipp”, men når man skal ha mer avanserte behov, så kan man kode med C#