Behov for avlevering til ulike saker i arkivsystem

Vi har et omfattende søknadsskjema på motorferdsel i utmark. Avhengig av hva det søkes om, skal søknadene fordeles til 6 ulike saker i ephorte. På avlevering har vi mulighet til å velge kun én sak.

Hvordan kan vi løse dette?

Hvis betingelsene for hvilken sak søknaden skal legges på er tydelig definert (altså uten at man må bruke skjønn), vil man kunne lage et script som returnerer det aktuelle saknummeret for søknaden. Dette scriptet kan man skrive inn i et enkelt tekstelement, og så kan man koble denne mot avleveringsfeltet for saknummeret. Da vil avleveringen skje mot den riktige saken.

Hvis betingelsen for sak er et valg i en radioknappliste, vil man kunne lage en enkel datakilde som lister opp saknummer og ledeteksten til det valget brukeren gjør. Da kan man på en enklere måte returnere saknummer ved å bruke datakilden i et listeelement. Hvis Saknummeret ligger i “ID-kolonnen” i datakilden kan vil listeelementet returnere saknummeret direkte for valget som er gjort.

Slik kan du sette opp datakilden:
image

Sett denne datakilden som kilde i listeelementet, med valg som visning. Den vil normalt være satt opp med ID-kolonnen som visningskolonne.
image

Slik kan du bare peke på listeelementet:
image

Resultatet blir sik:
image

Hei!
Det fungerte fint med script. Takk for hjelpa!

Da vi så muligheten til å mappe felt, gikk vi litt videre - og ville at to felter fra skjemaet skulle være med i Tittelfeltet. Det fungerte ikke for oss. Har du noen tips der?

Jeg måtte akkurat lage meg en slik. Radioknapper skulle avsløre hvilken søknadstype/sak. La inn et resultatfelt (“Saksnummer”) med Verdiformel
=if(Soknaden_gjeld_tilskot_t.drift_av_kor__vaksenkorp) {return “20/5497”};
else if(Soknaden_gjeld_tilskot_t.drift_av_kunst__scene_og) {return “20/5498”};
else if(Soknaden_gjeld_tilskot_t.drift_av_skulekorps_barn) {return “20/5496”};
else if(Soknaden_gjeld_tilskot_t.drift_og_aktivitet_i_idr) {return “20/5495”};
else {return “20/5500”}
Deretter i Avlevering SaksId: {Sokjar.Intro.Saksnummer} ("Sokjar.Intro… er navn jeg satte på fane og gruppe)

Hei!
:+1:
Hvordan gjorde du det med Tittel (jfr spørsmålet mitt over)?

Gikk til fast sak.
Journalpost-tittel var lik radioknappen: Søknad om tilskott til {Sokjar.Intro.Soknaden_gjeld_tilskot_t}
Tittel2 var avsenders org og navn: {Sokjar.Organisasjon2.Organisasjon.Organisasjonsnavn} {Sokjar.Organisasjon2.Kontaktperson}

Ellers går det vel å ha akkurat samme Funksjon som for saksnumrene - bare returnere tittel i stedet.

Takk for svar! Forsøkte dette, men det fungerte ikke. Hva tror du det kan skyldes, @Helge ?