Avlevering til fil - JSON

Hei. Har lest igjennom dokumentasjonen på å lage egen fildefinisjon, og tror nok xml er et OK format å bruke i mitt case. Men - ser det står nevnt JSON - kan den nevnte fildefinisjonen brukes til å lagre til JSON-format ?

Hei.
JSON kan per i dag kun brukes til å avlevere data til webservice, ikke som fil på mappe.

Funksjonaliteten for fildefinisjon kan brukes både til å definere filformat for direkte avlevering av XML-fil i mapper, og til format for avlevering av data som XML eller JSON til webservice.

Hei. Takk for avklaringen. Det fungerte greit med XML. Poenget var en ganske lang legg-til-liste uten noe spesifikasjon på antall elementer. Tok XML filene videre inn i en Exceloversikt. Kunne ha laget legg-til-lista som en streng i en csv-kolonne (og så bearbeidet den videre), men det føltes litt mer sårbart.

Bra. Det høres ut som en god løsning.