Avlevering til fil - Azure Blob Storage

Vi har en del skjema med filavlevering, både til sikker sone og intern sone. Vi må gjøre om det til avlevering til Azure Blob Storage. Er det noen som har gjort dette som kan dele litt erfaring, og hvordan det er løst?

Vi har fått til avleveringen til Blob Storage, det er mest det å få skjemaene fra Blob Storage og til saksbehandlerne (på både sikker og intern sone) vi er litt usikre på hvordan vi skal lage til.

Hei.
Vår IT-avd har laga eit script som overfører fra blob til filfolder, og deretter sletter i blob.
Vi har fra før eit script som overfører fra filfolder til fagsystem.
mvh
Marttha

1 Like