Avlevering av skjema - Sak-/arkivsystem vs fagapplikasjon

Det har oppstått en diskusjon hos oss om hva som er utslagsgivende for om et skjema skal avleveres til sak-/arkivsystem vs. fagapplikasjon.

Jeg mener at hovedregelen skal være sak-/arkivsystemet (jf. arkivforskriften paragraf 9).
Hvis avlevering til et fagsystem det foreligget en lovhjemmel som regulerer dette.

Hva tenker folket?