Validering av Saksnr / Skjemareferanse?

Hei.
Er det noen som har et valideringsscript på saksnr eller skjemareferansenummer?

Hei, hva tenker du å validere i så måte? Oppbygging av det ala xx/xxxx som en regular Expression?

Ja og skjemareferanse.

1 Like

@stp-ovf Da har jeg laget et eksempel jeg fikk fra @tdfikse som jeg har lagt inn i et skjema og delt i delingstjenesten. Du kan se gjennom det her: https://skjema.onacos.no/fildeling/preview.aspx?id=669 og laste det ned fra delingstjenesten. Skjemaet heter "Validering av arkivsakID.

Så til problemstillingene dine:

ArkivsakID:
Jeg har laget et felt som heter “ArkivsakID”. Dette er satt til type Tekst. Du kan ikke bruke Numerisk siden det skal inneholdet /(slash) i seg. Slik ser scriptet ut som må settes inn i Valideringscript:

var AarogNummer = (ArkivsakID =~ "(.+)/(.+)");
if (length(AarogNummer[1]) == 2 && length (AarogNummer[2]) >= 1) {return true;};
else {return "ArkivsakID er ikke korrekt. Det skal være på formen xx/xx."};

Det som gjøres er at det først sjekker om det er to tegn, slash(/) og så mer enn ett tegn.
ArkivsakID er da feltet mitt og AarogNummer er variabelen som jeg kan kalle for hva som helst.

Skjemareferanse
Skjemareferanse er bare et løpende nummer som oppdaterer seg for hver innsending på tvers av alle skjema. Skjemareferansene starter på 1000000. Det første skjemaet som sendes inn vil få referansenummer 1000001 neste 1000002 osv.

Dermed kan du gjøre det ganske så enkelt.

  • Jeg har dradd inn et tekstfelt og satt det til Numerisk
  • Jeg har satt det til 50%
  • Satt følgende verdier inn i bildet under:

Takk for hjelpen. Det fungerte veldig fint.