CSS styling

Jeg vil gerne lave noget styling af summering siden og pdf filen som bliver sendt, f.eks. fremhævning af dato felter eller overskrifter.

Jeg kan se at der f.eks. bruges @media print og .awOppsummering.

Men hvor kan jeg se hvad de enkelte felter hedder, så jeg kan referer til dem i css stylesheet, findes der noget dokumentation for det ?