Testing mot P360 og publisering

Hei! Vi er i innføringsfasen av Interact. Design av skjema går fint, og vi ser nå på avlevering av skjema til testbasen vår i P360. Har noen tips til hvordan dere løser veksling mellom testbase og produksjonsbase? Vi får jo ikke gjort klare alle skjema for deretter å publisere dem eksternt, men må jobbe suksessivt med utviklingen av skjema. Takknemlig for tips!

Er det behov for å testarkivere? Arkiveringsavleveringen er det siste vi aktiverer under utvikling av skjema, og mens vi tester, benytter vi epostavlevering.

Jeg tror ikke du kan skifte mellom test/prod i Interact, da 360-oppsettet blir styrt av Acos.

Takk for svar!
Vi har foreløpig et oppsett mot testbasen vår i 360 - oppsettet mot produksjonsbasen er ikke helt klart enda. Vi har behov for å teste at arkiveringen blir riktig for ulike typer skjema nå i startfasen. Vi ønsker å teste at skjema går greit og korrekt inn på eksisterende saker, oppretter nye saker på riktig måte, og at vi får satt opp slik at skjema for eksempel kommer inn på riktig elevmappe når man tar i bruk flere elevmapper pr elev.

Vi har kontakt med Acos for å finne ut om vi selv kan veksle mellom test- og prodbasen vår, og forstår det slik at de kan finne løsning for det. På den måten tenker vi at vi kan teste og produksjonssette skjema selv på en fleksibel måte.

Jeg vet ikke hvor du jobber, men det er interessant å høre hvilke erfaringer dere har med arkivavlevering til 360 om du vil dele her.

Ja, forstår hva du mener. Og veldig bra om det blir laget en løsning for å bytte miljø.

Vi i Vestfold og Telemark fylkeskommune bruker den innebygde 360-integrasjonen på alle skjemaer som ikke skal til elevmapper. For de skjemaene som skal til elevmapper, avleverer vi til fil + xml og har laget en løsning utenfor Interact som legger i rett elevmappe. Dette fordi den innebygde 360-integrasjonen ikke klarer å finne rett elevmappe i arkivet vårt, og dermed blir det opprettet nye. Denne løsningen er også mer fleksibel, ettersom vi ønsker automatisk avskriving på enkelte dokumenter, og det er det så vidt jeg vet ikke støtte for i Interact.

Avlevering til fast sak fungerer veldig greit, og det benytter vi mye (her defineres jo alt av metadata knytte til saken i 360).

Takk for gode tips! Vi tar med oss disse videre i arbeidet her hos oss.