Sletting av enkeltskjema

Er det mulig å slette et innsendt skjema om noen ber om dette spesielt?
Sletteregler kan settes for alle innsendte skjemaer, men finner ingen mulighet for enkeltskjemaer.

1 Like

Er dette mulig, kanskje du vet @thormod? :slightly_smiling_face:

Hei Synnøve. De kan logge seg inn og gjøre det selv via “Mine skjema” både under “Påbegynte” og “Innsendte” skjema. Eller var det noe annet du tenkte på?

Om det da også blir slettet fra vår base om de sletter selv så holder det ja. Antar det siden våre satte sletteregler også sletter skjema de har under «Mine skjema»?

Det stemmer. Det blir slettet fra basen. Sletteregler gjelder også for de skjema som ligger under “Mine Skjema”

1 Like

Takk :+1:

Litt mer mas fra meg :wink: Blir det loggført hvem som sletter, om det er våre systeminnstillinger eller innsender? I forhold til logg over brukere, hvordan slettes det? Kan ikke se at det er en sletteregel vi setter selv eller går det på “Levetid logg”?

Det gjøres ikke noen loggføring av årsaken til sletting av skjema i dag.
“Levetid logg” styrer levetiden på loggen over hva som gjøres av brukerne av selve Interact-klienten, altså loggene du finner under Rapporter -> Logg og Skjema -> Egenskaper -> Logg i Interact-klienten.

1 Like

Ok, så innsendere som kan søkes opp via brukere og skjema er det ikke noe slettemuligheter for?
Der man kan se innsender, hvilke skjema som er sendt inn og hvilken pålogging de har brukt?
Mulig vi går dypt inn i logger her, men bør svares ut i en ROS hvordan slettemuligheter det er for alle logger med personopplysninger :slight_smile:

Det finnes ingen slettemuligheter for selve brukerne til skjemautfyllere per i dag, men skjemaene de har sendt inn vil også forsvinne fra historikken inne på brukerne i henhold til levetid på de enkelte skjemaene. Håper det var oppklarende. :slight_smile:

1 Like