Skript kombinasjon av dato-variantar

Vi prøvar å lage skjema for bålbrenning - der eit val av type jonsokbål berre kan veljast innanfor ei periode på ei veke før og ei veke etter jonsok 23. juni. Samtidig vil vi få til at dei må få advarsel om at dei må melde frå om jonsokbålet minimum 5 dagar før påtenning.

Desse skriptlinjene står veldig godt kvar for seg, den første for seg og dei to neste for seg. Ved ein kombinasjon av desse, så får vi ikkje til at enten-eller funksjonen fungerer. Vi trur vi har prøvd alt (i alle fall nesten).

Nokon gode tips som kan gjere at vi får dette til å fungere?

if (Dato3<now()+date(0,0,5)){warning “Jonsokbål må meldast inn minimum 5 dagar før påtenning. Den oppgitte datoen er ikkje innanfor fristen. (… ta kontakt med …)”};

if (Dato6 >= date(getyear(Dato6),7,1) && Dato6 <= date(getyear(Dato6),12,31)) {return “Denne datoen er ikkje innanfor perioden for brenning av jonsokbål”};
if (Dato6 >= date(getyear(Dato6),1,1) && Dato6 <= date(getyear(Dato6),6,15)) {return “Denne datoen er ikkje innanfor perioden for brenning av jonsokbål”};

2 Likes