Opprettet dato vs innsendt dato

Når bruker starter utfylling av skjema får skjemaet en “Opprettet” dato. Ved testing så ser vi at “innsendt” dato blir den samme som datoen skjemaet ble opprettet (altså påbegynt). Dersom man har en levetid på skjema som tilsier at bruker kan bruke noen dager på utfyllingen (f.eks. fremskaffe et nødvendig vedlegg) så vil det bli feil dato på pdf’en som importeres til saks- og arkivsystemet.

Saksbehandlings- og arkivmessig er ikke dette helt greit - når det svares på en søknad vil man ordinært skrive noe sånt som “vi viser til din søknad datert xx.xx.xx”, men bruker kan her kanskje ha sendt søknaden 10 dager senere. Det kan også gi en del utfordringer dersom det er søknader som har en fast søknadsfrist dersom skjema sendes inn etter utløpt frist.

Håper Acos retter opp slik at “Innsendt” datoen blir korrekt!

Hei Gry,

Dette ser av din beskrivelse ut som en feil i produktet (som kanskje kan være avhengig av hvilken integrasjon man benytter?). Helt topp at andre kunder kan få med seg denne problemstillingen i community. Hvis du ikke allerede har meldt dette til support håper jeg du også vil melde det der, så vi kan få undersøkt det nærmere og evt. løst dette i ny versjon.

Hei,
Vi oppdaget dette i forbindelse med testing sammen med vår kontaktperson hos ACOS - han har tatt problemstillingen med videre slik at dette kan forhåpentligvis kan løses.

Dette er opprettet og innsendt dato som kommer frem i oversikten over innsendte skjema i Interact så jeg ser ikke helt at det kan ha noe med integrasjon å gjøre, men jeg kan selvsagt ta feil.

1 Like

Jeg har sjekket nå, og det som er avgjørende her, er om det er haket av for “Tillat lagring” under det enkelte skjema.

Det jeg ser, er at for alle eksternt publiserte skjemaer der det er haket av for “Tillat lagring” under egenskaper, så er det ulikt opprettet- og innsendt-tidspunkt. For alle skjemaer der det ikke er haket av for “Tillatt lagring”, er det likt opprettet- og innsendt-tidspunkt. Det er altså konsekvent.

Uten mellomlagring aktivert når ingenting skjemadatabasen før man sender inn, så da er det helt korrekt med opprettet-tidspunkt og innsendt-tidspunkt på samme dato.

Når det er haket av for “Tillat lagring”, skal Opprettet-tidspunkt være første gang skjemaet mellomlagres, mens Innsendt er faktisk tidspunkt for innsending.

Narve Strand
Konsulent Interact
ACOS

1 Like