Avlevering per e-post fungerer ikke

Avlevering per e-post fremstår som veldig lett å få til, men jeg får det ikke til å fungere. Er det noe man må gjøre utover å legg inn epostadressene i fanen epost under avlevering.

image

Hei!

Har du husket å lage selve e-postteksten (overskrift + innhold), altså det du fyller ut under fanen “E-post” over, til høyre for fanen “Recipients”?

Dersom det er gjort, kan problemet være at SkjemaVedlikehold ikke kjører som det skal. SkjemaVedlikehold er det programmet som utfører selve avleveringa til e-post. Et naturlig første skritt her vil være å sjekke loggen for SkjemaVedlikehold for å sjekke om programmet har kjørt som det skal. Jeg vil tro at det greieste da vil være å melde dette som supportsak via vanlige kanaler, og at saken da vil bli undersøkt av en tekniker/supportmedarbeider hos oss etter hvert.

Vennlig hilsen
Narve Strand
Konsulent Selvbetjening
ACOS

Ja, det har jeg gjort. Hvordan får jeg sjekket loggen for Skjemavedlikehold. Finner ikke den.

Det er for øvrig meldt supportsak på det, men har ikke fått svar.