Sende inn på vegne av andre - oppsett

Hei. Noen som har funnet et enkelt oppsett på hvordan sende inn på vegne av andre?

Hei🙂 Et enkelt oppsett kan jo være bruk av radioknapp, med spørsmål om man sender inn for seg selv eller på vegne av en annen. Der det ene spm. åpner felt for personalia for deg selv og det andre spm. åpner felt for personalia for både innsender og den man sender inn på vegne av. Er en veldig enkel løsning i hvertfall😉 Mulig ikke det du tenkte på?

2 Likes

Hei

Ja, man kan godt gjøre det på den måten Synnøve beskriver over. Det fungerer bra.

En litt annen vri kan være å

  1. alltid la spørsmål om personalia for innsender vises (siden disse alltid må fylles ut)

  2. vise et spørsmål under feltene for personalia for innsender, der du spør om innsender sender inn på vegne av seg selv eller andre

  3. vise felter for personalia for den det søkes på vegne av, dersom innsender svarer at det søkes på vegne av en annen

Vennlig hilsen
Narve Strand
Konsulent
ACOS

1 Like

Takk begge to :slight_smile: Vi har prøvd litt forskjellige varianter og ønsker nok å standardisere så langt som mulig.

Videre er det jo også det formelle som må være på plass om man søker på vegne av andre, type fullmakt i de tilfeller man ikke er verge, men f.eks kun et barn som hjelper sin foreldre…

1 Like