Laste opp bilde i felt i skjema

Hei,

Finst det ein funksjon som gjer at ein kan kalle på kamera i eit skjema, der bildet som blir tatt blir lasta opp saman med skjemaet? Då gjerne knytt til felt ein står i.

Når vi har tilsyn på kommunal utleigebolig så kan det vere aktuelt å ta bilder av skader på dører, vindu, vegger, gulv, osv…

Nei, dette har vi dessverre ikke støtte for. Bildene kan tas på telefonen, men så må de manuelt lastes opp i skjema etterpå.

Er det noko plan om det? Ligg det i roadmap eller?