Script for "stopp"

Noen som kan hjelpe med hvordan jeg lager en “stopp-melding”
Case: Søker svarer nei i en radioboks, return: “Du kan dessverre ikke søke”

  • og det skal ikke være mulig å gå videre i skjemaet

=if (radioknappliste ==“Nei”) {return “Du kan desverre ikke søke”};

1 Like

For at scriptet til Thormod skal virke må det legges inn i valideringsscriptfeltet. Selv om det for mange er en selvfølgelighet, tenkte jeg det kunne være greit å nevne :slight_smile:

1 Like

Mange takk, fungerer så fint det