Problemer med enkle utregninger

Hei,
Jeg opplever problemer ved enkle summeringer i skjema som jeg kunne tenke meg noen kommentarer på. Vi lager et skjema for søknad om tilskudd til formidling av kulturarv. I dette skjemaet skal søkeren først skrive inn et beløp som søkes, deretter en legg-til-liste med forventede inntekter, så til slutt en legg-til-liste med andre tilskudd som er søkt. Nederst i skjemaet har jeg laget en oppsummering der jeg regner ut hver av legg-til-listene vha sum-funksjonen i hvert sitt resultatfelt (som jeg har kalt Sum andre inntekter og Sum Andre støtteordninger). Dette fungerer fint. Så har jeg helt til slutt et resultatfelt for “Totalsum inntekter” der jeg summerer de to resultatene og søkt sum. Totalsum inntekter oppdaterer seg når jeg legger inn en verdi i søkt sum, men når jeg begynner å legge inn verdier i legg-til-listene, tar ikke Totalsum med seg søkt sum. Når jeg så går til siste legg-til-liste, forsvinner også verdiene fra forrige legg-til-liste. Dermed stemmer ikke utregningen til slutt.
Jeg ser dette kanskje var litt vanskelig å forstå så jeg forsøker meg på en skjermdump:

Håper noen har tips for å få løst dette!

Jeg ser du har brukt resultatfelt for å vise summeringen. Får du samme problem hvis du erstatter resultatfelt med tekstfelt hvor du har satt typen til “numerisk”?

Ja, samme problem.

Hvordan ser scriptene ut?

Ja, de er jo ikke akkurat veldig avanserte:
script

Jeg har også forsøkt å legge alt i samme formel på Sum inntekter:

= Soknad.Jeg_soker_om__soknadssum+(sum(Andre_inntekter.Belop))+(sum(Andre_tilskudd_som_er_so.Sokt_belop))

Det ble brått stille her, @Helge. Skal jeg ta det via support?

Beklager. Rakk ikke svare deg, og så glemte jeg det.

Er inputfeltene i legg-til-listene også satt til numerisk? Hvis det er tilfelle, så er jeg litt rådvill. Dette problemet har jeg sett før, men da ble numrene tolket som tesktstrenger.

Hvis du fortsatt sliter, kan du eksportere skjemaet og sende det på epost til meg, så kan jeg se nærmere på det. Da kan det hende de er en bug.

Hei. Det ser ut som om det er resultatfeltet som gir denne feilen.

Jeg har en mistanke om at resultatfeltet blir tolket som tekst, slik at den ikke blir i stand til å summere disse. Hvis du erstatter alle resultatfelt med skrivebeskyttede tekstfelt vil det løse problemet.

1 Like

Tusen takk for hjelpen!
Det bør kanskje meldes inn som en bug? Et resultatfelt basert på tall, bør vel strengt tatt ikke tolkes som streng-verdi?

Uansett er problemet løst for vår del!