Summere i tabell

Jeg skal lage en enkel summering i en tabell men får bare rød tekst på formelen min.
Jeg står i kolonnen som jeg ønsker skal summere alle andre kolonner holder inne CTRL klikker på kolonne og + tegn. Noen som klarer å se hva jeg gjør feil i denne formelen`?

Jeg ser at alle multielement heter “SkjemaElement”. Det ser ut som den automatiske navngivingen har feilet når du har generert tabellen.

Når det er sagt ser jeg helt klart at du burde bruke en legg-til-liste istedenfor en tabell. Da får brukeren mulighet til å legge inn så mange linjer som den trenger, samtidig som det blir lettere å summere alle verdier i et eget felt i en gruppe på utsiden av legg-til-listen.

image

Slik blir det i praksis:

1 Like

Takk for svar og tips. Jeg har byttet til legg til liste og her fungerer summeringen :smile:

1 Like