Summere kombinasjon av felter i legg-til-liste

Hei.

Jeg skal lage et skjema med utgangspunkt i et papirskjema. Den som skal ha skjemaet ønsker å ha tabeller med mer enn 5 kolonner. F.eks. sånn som denne:

bilde

Jeg tenker at det kan fikses med en legg-til-liste, men da vet jeg ikke hvordan jeg skal få summert alle de forskjellige kolonnene (og radene). Er det mulig? Eller er det noen andre smarte måter å løse det på?

bilde

(Har sett på denne saken, men den hjalp ikke helt - Summere verdier i legg-til-liste)

I en egen gruppe (på utsiden av legg til listen) må du etablere ett summeringsfelt for hvert av feltene i legg-til-listen. I hvert av disse summeringsfeltene må du bruke koden =sum(legg-til-felt-variabel)

Denne koden vil ta alle verdiene som legges inn i dette ene feltet i legg-til-listen og summere disse. Du vil da få en verdi som kan kunne brukes på vanlig måte som om det var en enkel verdi.

Merk deg at sum-funksjonen vil kun fungere hvis du peker på et felt som ligger inne i legg-til-listen. Hvis du bruker sum-funksjonen på en enkeltverdi vil det altså ikke fungere. Mange har problemer med å forstå konseptet - men det hele bunner i at en legg-til-liste inneholder et array som vi må bruke en funksjon for å summere, mens et enkelt tekstfelt i en enkel gruppe ikke kan inneholde et array - og derfor vil ikke sum-funksjonen klare å tolke dette.

Men virker dette når jeg skal legge sammen verdien i et annet felt som er fylt ut for det nedtrekksvalget?

bilde

Med forbehold om du har gjort noe annet, så skal det fungere. Kan du vise en skjermdump av hvordan du har designet det? Slik skal det fungere:

Beklager, legger ved litt dårlige eksempler. Jeg får til å summere antall barn, men jeg vil gjerne summere antall barn ut fra alder på barn.

I så tilfelle må du lage en funksjon som bruke et script som looper gjennom alle verdier og sorterer dem ut fra hvilken alder som gjelder. Dette er såpass krevende at du må ha gjennomgående kunnskaper om behandling av arrays i loop-funksjonen.

Jeg tror den enkleste løsningen vil være å behandle alle aldre i separate grupper. Fordelen er at du kan lage en gruppe og kopiere denne opp. Hvis ikke alle grupper er relevant for alle kan man bruke en sjekkboksliste for å aktivere gruppene som gjelder. Da har man bedre kontroll, og man unngår avansert koding.

Den er grei. Jeg får se hva jeg får til. Trøblete når det skal summeres både horisontalt og vertikalt i en slik tabell :laughing:

bilde

Ja, jeg ser utfordringen. Det er det som gjør papirskjema så enkle.

Jeg tenker du enkelt kan lage en gruppe for hver av kolonnene. Så summerer du for hver gruppe, og så summerer du summene til slutt i en egen gruppe. Det er litt arbeid, men det er enkelt å kopiere grupper - så hvis du får den første perfekt blir en grei skuring videre.

2 Likes