Oppslag mot matrikkel?

Jeg ønsker meg oppslag i skjemaet mot matrikkel, for pålogget søker. Vet vi hvem de er, så vet vi også hvilke eiendommer de eier - de bør kunne velge blant disse, og ikke skrive inn informasjonen manuelt. Er dette mulig, eller er det noen planer om dette?

Hei Kirsten,
Dette har vi dessverre ikke noe modul for i dag. Det nærmeste vi kommer er kartmodulen som gir tilgang på kartdata, men ikke direkte på bakgrunn av pålogget bruker. Vi har ingen planer om å lage en generell modul for dette, delvis fordi Matrikkelen har så mye data og så mange muligheter at det ikke er helt selvsagt hva vi kan og bør koke ned til en standard modul. Når det er sagt er ganske sikkert mulig å få dette til ved hjelp av standard webservicefunksjonalitet i Interact kombinert med Kartverket sine API. Vi har ingen erfaring med bruk av dette i Interact i dag, men tilbyr gjerne konsulentbistand til de som har lyst til å prøve seg. Hvis det kan være aktuelt vil jeg anbefale å starte med å skaffe tilgang til API (se lenke nederst) og deretter avtale bistand fra oss for å teste dette ut i Interact.

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kartverket/matrikkelen-web-services-soap/56ec841f-fc71-4d0c-b4d4-5dec833dd01e

Hei igjen, jeg tok kontakt med kartverket og nedenfor ser du dialogen. I utgangspunktet er det opplysningene nedenfor kommunene trenger (så du ser det er ikke så mange…) for å behandle sine saker - og toppen av lykke hadde vært at skjemaer som krever kart også hadde kobling mot eiendommen i kartet.
E-postdialog med kartverket:

Hei
Her svarer jeg bare generelt på spørsmålet, dere er selv behandlingsansvarlige for behandling og viderebruk av matrikkel-opplysninger.

Viser til Utleveringsforskriften (§5?) med veileder. De er linket opp nederst på denne siden:
https://www.kartverket.no/eiendom/eiendomsinformasjon/tilgang-til-eiendomsdata/

De opplysningene du lister opp er etter forskriftens §3 annet ledd og “uproblematiske”, men det er koblingen mot person som i tilfelle må behandles riktig, - og her nevner du pålogging.

Med vennlig hilsen
Matrikkelhjelp
Kartverket
Tlf: 32 11 81 70

------------------- Opprinnelig melding -------------------
Fra: Kirsten.Hansson@hjelmeland.kommune.no
Mottatt: 13. sep. 2019 14:38
Til: Kundesenter; kundesenter@kartverket.no
Emne: Oppslag mot matrikkel i digitale skjema

Hei,
Hjelmeland kommune nyttar Acos Interact ssom skjemadesignar for å lage digitale skjema til innbyggjarar og næringsliv.

I våre skjema har me oppslag mot folkeregisteret, Brønnøysundregisteret og kontakt- og reservasjonsregisteret, for automatisk utfylling av namn og adresse (og fnr ved behov) basert på innlogging med ID-porten.

Me har også ein del skjema som gjeld eigedomar, t.d.:
Søknad om fritak frå feiegebyr
Søknad om utsleppsløyve (sanitært avlaupsvatn)
Søknad om graveløyve
Diverse skjema innan VA
Søknad om fritak frå driveplikt (landbruk)
Søknad om gjerdeklyvar
Søknad om kommunalt tilskot til nydyrking
Eigedomsskatt – endring av opplysningar i matrikkelen
M. fl.

Eg ønskjer at når brukar loggar seg inn på mine skjema via ID-porten, så skal han kunne velje kva for ein av sine eigedommar søknaden gjeld, og ikkje trenge å skrive inn gnr/bnr/fnr/snr, adresse og ev. bygningsnummer.

Dette er opplysningar som allereie er kjende for kommunen.
Desse opplysningane er og tilgjengelege i WebMatrikkel, som me internt nyttar til oppslag.
Den som loggar seg inn, og er eigar av eigedommen, veit jo som regel kva han eig og kor – og da skulle han ikkje trenge å skrive dette manuelt?

Opplysningane me ønskjer å kunne få inn i skjema er:
Gnr
Bnr
Fnr
Snr
Adresse
Postnr /-stad
Bygningsnummer

Kanskje i form av ei nedtrekksliste?
Trur de at dette er noko me kan få lov til, og at Webservice’n (API’et) dykkar kan nyttast til dette?

Med venleg helsing

Kirsten Hansson
Arkivleiar / Spesialrådgjevar digitalisering
Hjelmeland kommune
Adresse: Vågen, 4130 Hjelmeland
Telefon: 404 39 005
E-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no

Hvordan løser dere det etter dette svaret?

Ja, det var nettopp det…? Er dette noe vi burde be Acos å lage en modul for, eller er det noen her som har peiling på hvordan å “gripe det an” mht API fra kartverket? Tenker at dette er relevant for flere?

1 Like

Hei

Er det noen som har løst dette?

En mulighet ved skjema knyttet til adressering bør være at man på adressefelt gjør en spørring mot parameteret “adressetekst”. Hvis søker f.eks skriver inn Maurveien 63C, så bør det være mulig å hente ut kommunenr, gbnr, koordinater mm som så autoutfyller skjemafelt. Når det gjelder å få opp liste over eiendommer som man eier, så ser det ut til at disse inngår i de eiendomsdata som først frigis etter nyttår, og som det foreløpig ikke er mulig å spørre på gjennom Rest-API’et.