MinID - Hente ut informasjon for bruk i skjema

Vi har tatt i bruk MinID og ønsker å hente ut informasjon om søker og fylle ut felter automagisk i skjemaet.
Noen som har svaret på dette?

1 Like

Info fra IDPorten oppdaterer data i brukerens profil. Når du skal ta i bruk disse dataene i skjema, må du henvise til feltene i profilen. Se eksempel:

1 Like

Supert. Takk for raskt svar.

1 Like

Hvilke felter er det mulig å hente ut?

https://dok.acos.no/SkjemaDesigner/online/Content/brukerdok/Hovedfunksjon/Forhandsutf_av_personoppl.htm

3 Likes

Er det noen som har inngått en egen avtale med Folkeregisteret om rett til utvidet oppslag og hva er evt krav ti bruk og kostnader ved dette?

1 Like

Lurer også på om det er noen som bruker utvidet oppslag i folkeregisteret. Har fått en henvendelse fra de som behandler søknad om lavere pris/moderasjon i barnehage om det er mulig å få forhåndsutfylt navn på barn og foresatte.

Hei.

Utvidet oppslag i Folkeregisterert er dessverre ikke tilgjengelig gjennom Acos Interact for øyeblikket. Dette er fordi vi ønsker å gjøre en filtreringsjobb i klienten, som vil begrense uthenting av visse datatyper til skjema.

Denne filtreringsjobben krever utvikling i verktøyet og vil bli prioritert av vår produktsjef.

Ønsker dere at vi gir dere en lyd når denne filtreringsjobben er gjort?

Mvh. Vegard Lund Moseid

1 Like

Gi gjerne beskjed når det skjer noe der ja.

En annen ting. Vil dere støtte modernisert folkeregister levert av KS?

Hei. Er dette gjort?

Hei.

Beklager sent svar. Per i dag har vi ingen planer om å endre tilbyder av Folkeregister integrasjon i ACOS Interact.

Angående filtreringsjobben beskrevet ovenfor så er det nå implementert i versjon 2.28.2 av ACOS Interact. For at dere skal få tilgang på utvidede opplysninger gjennom Interact så er det to steg:

  1. Motta og godta tilbud på utvidet oppslag gjennom ACOS Interact
  2. Søke til Skatt Nord om tilgang på disse opplysningene. Stegene i prosessen står beskrevet under.

o Du søker til Skatt Nord. Søknadsskjema finner du på denne siden, Ny lov DSF , lenken «Søknad for øvrige offentlige myndigheter, virksomheter og private som har egen hjemmel i lov til å innhente taushetsbelagte opplysninger».
o Her er et eksempel på en innvilget søknad fra Nord-Odal. Her ser du både hvordan de fylte ut selve søknaden, og hvordan en innvilgelse kan se ut (de fikk innvilgelse, men med konkrete begrensningene innenfor hvert område, påført med håndskrift), se https://innsyn.onacos.no/nordodal/pluss/wfdocument.ashx?journalpostid=2019005113&dokid=1424463&versjon=1&variant=A&.

Gi en lyd om dere ønsker tilsendt tilbud på utvidet oppslag i ACOS Interact.

1 Like