Netaxept - modul. Kan en overstyre Merchant ID direkte i skjemaet?

Hei

I dokumentasjonen står det at Merchant ID kan settes i globale innstillinger under integrasjoner, men det er også et felt i selve modulen når du legger opp skjemaet. Om en legger inn Merchant ID her regner jeg med det overstyrer globale innstillinger ?