Mappe for- og etternavn til et enkelt tekstfelt

=PROFIL[“Fornavn”] + " "+ PROFIL[“Etternavn”]

2 Likes