Krav om utfylling av personnummer i høringsskjema

Har et enkelt skjema for høringsuttale der vi har valgt å ikke ta med personnummer. Innsender må fylle ut navn og adresse. Ut over dette har vi ikke behov for mer info om innsender. Skjema er koblet slik at det går automatisk inn i riktig sak i websak når det sendes inn via høringer på nettsiden. Nå har jeg fått ønske fra arkivet om at innsender må legge inn fødsels-og personnr, for at arkivet skal slippe å hente dette inn manuelt. Jeg mener at vi ikke skal kreve utfylling av dette ettersom det skal være enkelt å avgi høringsuttale. Arkivet mener de kan risikere å hente inn feil person, men ettersom det også kommer inn uttaler på epost der de ikke har mange opplysninger om avsender så tenker jeg dette ikke er en tungtveiende grunn. Er det noen som har gjort avveiinger her og hva er “best practice”?

Dersom det ikke skal sendes noe svar til innsender av disse høringsuttalelsene med SvarUt så har jo ikke arkivet noe som helst behov for personnummer eller å verifisere innsender. Alt de trenger for å arkivere og journalføre er et navn - som kan være hva som helst. Det kan være greit å minne de på kravet i GDPR om dataminimering. Vi skal ikke be om mer enn det vi trenger. Og dette trenger dere tydeligvis ikke.

1 Like

Takk for godt svar:-)