Krav om kontonummer ved innsending av ledig stilling

Vi har en diskusjon rundt behovet for å inn kontonr. på de som søker jobb hos oss.
Bakgrunnen for ønsket er, spesielt ved ansettelser i forbindelse med sommerferie, at det brukes mye tid på å få inn kontonummer på de som blir tilsatt, og det er relativt mange på sommeren.
Det er noe med å ikke samle inn data som ikke er nødvendig, og i dette tilfellet er det ikke nødvendig for de som ikke blir innkalt i intervju eller blir tilsatt. Dette blir GDPR-mat.
Svaret er kanskje noe innlysende, altså ikke nødvendig, men er det galt om man velger å innhente kontonummer?

Hei

Jeg skal ikke mene så veldig mye om GDPR, men antar at du tenker på prinsippet om dataminimering, når du skriver om “data som ikke er nødvendig”?

Mitt forslag til løsning her er ikke noe rakettforskning, men jeg ville ha kuttet ut feltet for kontonummer i det første skjemaet, og så bare hatt et eget, helt enkelt skjema for å sende inn kontonummeret. Lenke til dette siste skjemaet kunne da bare de som blir tilsatt ha fått tilsendt lenke til, og fylt ut.

Om både alle søknader og alle eventuelle “kontonummerskjemaer” skal inn på én og samme samlesak, er jo avleveringa grei. Om det derimot er egne saker for hver person, vil dere jo måtte bruke gjenfinning av sak på grunnlag av klassering med FNR i kombinasjon med sakstype, eller noe i den gata, for å få kontonummerskjemaet inn på riktig sak.

(Det er jo også mulig å konstruere en egen, unik URL for hver person ved unikt saksnummer per person, og så sende denne lenka bare til den som skal fylle ut skjemaet. Så kan dere hente saksnummeret fra URL’en inn i skjemaet ved hjelp av scripting med “GET”. Men det er nok for spesielt interesserte. Søk i så fall opp sida “Interact-spesifikke rutiner” på hjelpesidene for Interact og se under overskriften “GET”.)

Vennlig hilsen
Narve Strand
Konsulent Selvbetjening
ACOS

Vi løste det med å fjerne kontonummeret som du anbefalte.

Hei😌 Kanskje dette skjema kunne vært aktuelt som mal som et eget skjema etter ansettelse for å hente inn info til lønn? Har fungert fint i hvertfall👍
https://skjema.onacos.no/fildeling/preview.aspx?id=383