Hvordan henter jeg ut en variabel fra en dropdownmeny

Hvordan henter jeg ut en variabel fra en dropdownmeny?

Kontekst:
Holder på å forbedre fakturagrunnlagsflyten for tilsynspersoner i barnevernet.
Hvis omsorgskommune er en del av interkommunalt samarbeid, skal timene gå til Lønn.
Hvis omsorgskommune er en annen, skal timene gå til faktura.

Satt opp en liten datakilde med to kolonner hvor attesterer kan velge omsorgskommune og få opp ReferanseID den kommunen har satt for disse sakene. Dette fungerer fint med kode:

Funksjonselement for å importere datakilde: =datatabeller.Digitalt_Barnevern_faktu

Multielement med
Kommune | Referanse:
Dropdown: =grab(Funksjon, “Kommune”) | = Kommune[“RefID”];

Prøver nå å sette opp et sporvalg slik at en flyt fører til faktura, en annen til overlevering til lønn og sliter med å finne en god måte å gjøre dette på.

Grunnen til det er at jeg ikke klarer å plukke ut valgt element ifra dropdown.

1 Forsøk har vært å gjøre det via refid:
=if(Kommune2.Kommune !=“Indre Fosen”)
{return “Fosen Regnskap”};
else {return “Fosen Lønn” };

Og ifra det plukke opp et spor videre.

Men det over vil gi feil ved en del former for bruk.

Det vil være mye mer gunstig å kunne plukke valget direkte slik at jeg kan legge inn conditions rundt !== “kommune 1 OR kommune 2 OR…”

Prøvd følgende javascriptkode:
var e = document.getElementById(“Kommune2”);
var strUser = e.options[e.selectedIndex].value;

Og varianter rundt dette, men problemet er at jeg ikke klarer å plukke ut valgt variabel.

Noen som kan dette?

Du kan evt legge valgt verdi i ett tekstfelt som du skjuler og lage sporvalg basert på denne.
image

Endte opp med en variant av dette.

Måtte lage en funksjon for å hente datakilde.
Gikk ikke å kalle opp resultater basert på datakilde i tekstfelt under.
Brukte mulitelement og skjulte det tredje feltet.
Som ble det tekstfelt under lyttet på for å vise verdi.

Savner at ACOS bruker standard javascript.