Dropdownliste - Fyll ut hvis gyldig dato

Jeg har ofte bruk for kode som kan hente ut informasjon og fylle en dropdownliste.
Eksempel høringer:
Skjema hvor man velger tittel på høring. En høring har høringsfrist. Tittel og frist for høring registeres i tabell under “Datakilder”.
Hvis dato har passert skal ikke valget være tilgjengelig i dropdownlisten.

Noen som har gode svar?

Det kunne være sådan her. Det kan ske at Høringsfrestdato fra tabellen skal ind i en var som date hvis ikke det er det rigtige date format i datasourcen:

var DSList = datatabeller.høringsfrist;
var DSHøringsfrest = ;
loop(DSList) {
if (now() < val["Høringsfrestdato]) {
DSHøringsfrest += val[“HøringsTitel”] + ", " + val[“Høringsfrestdato”]:val;
}
};
return DSHøringsfrest;

Vi har påmelding til feriope SFO, og da skal det bare være muleg å melde seg på dersom det er meir enn 28 dager til denne starter.
Du kan modifisere dette scriptet slik at det passer for høyringsuttaler og din frist, men i vårt tilfelle er det brukt sjekkboks, og ikkje nedtrekksliste. Faren er at ein kan hake av for fleire, men du kan sikkert gjøre det om til radioknapp eller nedtrekksliste. Lykke til :slight_smile:

Aktuelle ferier er angitt i datakilde “Skulerute”
image

var ferier = datatabeller.Skulerute;

//lager en tom liste som skal fylles med feriene som kan søke på
var muligeFerier = ;

//lager en variabel som er 28 dager frem i tid fra dagens dato
var dagensDatoPluss28Dager = now() + date(0,0,28);

//leter gjennom datakilden
loop (ferier) {

//endrer formatet på startdatoene fra dataikilden
var dato = date(substr(val[“Startdato”], 6, 4), substr(val[“Startdato”], 3, 2), substr(val[“Startdato”], 0, 2));

//dersom det er mer eller akkurat 28 dager til ferien starter
if (dato >= dagensDatoPluss28Dager) {

//så skal ferien legges til i listen over ferier det er mulig å søke på
muligeFerier += val[“Navn”];
};
};

//returnerer listen over ferier det er mulig å søke på
return muligeFerier;

Har kontoet og forsket. Har du mulighet til å sende ditt skjema i .xml-format, slik at jeg kan se koden i praksis i Interact?
Vil tro det er enkelt, men jeg har for lite erfaring med scripting.