Endre TELLER etter at skjema er tatt i bruk

Er det noen som har “best practice” når man bruker teller og folk melder inn at de har meldt seg på feil aktivitet og vil endre.

  1. Endre antall plasser på teller i skjemaet, øke med en plass den som var feilvalgt og minske med 1 på den deltakeren skal bytte til?
  2. Slette innsendt skjema og be dem sende inn på nytt (lite aktuelt)
    Vil telleren endres seg hvis innsendt skjema slettes?
  3. Andre måter???

Jeg vet ikke helt hva som er den beste måten, men jeg har god erfaring med både å øke antall ledige eller redusere antall påmeldte.

Jeg tenker det slik:
Antall ledige angir hvor mange plasser man har i et lokale, eller liknende. Denne endres bare hvis man endrer tilgjengelige plasser.
Antall påmeldte er det varierende antallet som har meldt seg på, og vil alltid være i endring. Her reduserer vi med de som melder seg av, og øker med de som melder seg på uten å bruke skjema.

Å slette et innsendt skjema mener jeg er en dårlig praksis.

I telleren er det bare Antall og Reserverte så antall ledige er vel Antall - Reserverte.
Antall = max antall plasser
Reserverte = de som ha meldt seg på.
Så hvis jeg har Antall = 21 og Reserverte = 21 så er det 0 ledige, hvis noen har meldt seg på feil aktivitet, dvs at jeg da skal fjerne en reservert plass på den som var feil og øke med en reservert på den aktivitet den skal ha isteden…

Ja, jeg mener det vil være mest riktig å endre antall reserverte, og la antallet reflektere det antall plasser som faktisk er tilgjengelig.

Men siden ledige=antall-reserverte, vil det ikke bli feil uansett hvordan du gjør det, så lenge antall ledige er det tallet brukeren forholder seg til uansett.

1 Like