Avlevering til Public 360 - feil filvariant på vedlegg hindrer pdf-konvertering

Vi har oppdaget et problem ved avlevering til Public 360, og som gjelder filvedlegg til skjemaer. De importeres til Public 360 med filvariant “A”, dvs arkivformat, i stedet for “P” (produksjonsformat). Dermed håndterer Public 360 disse filene som om de allerede har arkivformat, og de blir ikke konvertert til pdf/a (og lar seg heller ikke konvertere på vanlig måte). Det finnes ikke noen mulighet i avleveringsoppsettet i Interact til å styre dette. Det vil oppleves som tungvint og utilgjengelig for publikum dersom det bare kan legges ved pdf-filer i skjema, og det er en stor, manuell jobb i Public 360 å gå gjennom alle slike vedlegg og endre filvariant og starte pdf-konvertering manuelt.
Hvordan kan vi løse dette? Noen andre som har erfaringer med dette

1 Like