Avlevering til enten Websak+ eller e-post

Hei!
Vi jobber med et skjema som basert på gitte kriterier skal avleveres enten til Websak+ eller til e-post, men ikke begge steder samtidig. Det er radioknapper som bestemmer hvor det skal avleveres. Vet dere om det er mulig? Er det andre som har gjort noe lignende?