Avlevering av godkjent avtale i FLOW

Jeg har laget en flow for godkjenning av avtale om hjemmekontor. Denne ser slik ut:

Det ser ut til at den fungerer greit, men vi ønsker at det skal fremkomme på sluttresultatet (altså PDF’en) at avtalen faktisk er godkjent. Er det et triks for å få til dette?

Et annet problem vi opplever er at mapping av verdier fra en inngangsport (leder godkjenner) til meldingsnoden (Melding til søker) ikke fungerer. Derimot får jeg mappen fra opprinnelig skjema (Ansatt søker), men formateringen av denne eposten er mindre pen, og jeg klarer heller ikke å få mellomrom mellom tekst og variabel/mappet verdi. Eks:

(…)din søknad om hjemmekontor er godkjent avJens Jensen

Slik vi har gjort det for å få godkjenningen inkludert i pdf, er å definere godkjenningsnoden (Leder godkjenner) som et skjema.

Bruk en radiobutton for å definere godkjent/ikke godkjent, og legg samme vilkår basert på node.NavnetpåRadiobutton = “Godkjent” eller en annen tekst.

I tillegg legger du en informasjonstekst som beskriver godkjenningen eller ikke godkjenningen, som vises på det riktiget valget.

Hei og takk for svar!
Jeg forstår hva du mener, men da er jeg redd man mister funksjonaliteten som ligger i inngangsporten (altså at leder kan kommentere, markere og sende tilbake dersom noe er feil).
En løsning kunne jo vært om inngangsporten bare la til en liten streng på slutten : "Godkjent av <navn på leder> " eller lignende.

Hei Nils,

Hvis du her bruker en avleveringsnode for å trigge avlevering av “Ansatt søker”, så er det egentlig ikke mulig å tilføye noe til den etter den er sendt inn. Det er slik logikken er bygget, at skjemaet slik det var på innsendingstidspunktet blir avlevert.

Det hadde vært mulig å få denne teksten inn i PDFen, men da hadde det også påvirket PDF-kopien som den ansatte evt. får på innsendingstidspunktet, og det ønsker dere nok ikke. Da kunne dette fremstått som godkjent før det faktisk var godkjent.

Vi regner med å få på plass mer fleksibilitet på sikt her, f.eks. ved at vi gjør det mulig å definere en avlevering fra Flow, som kan flette inn verdier fra flere av stegene i flyten, inkl. en “tilbakemeldingsnode”. I dag er det kun Interact-skjema som avleverer data, og da får du dessverre ikke løst det slik du ønsker her.

Takk for svar, Tormod!

Jeg forstår årsaken. Men det kunne jo midlertidig løses ved en tilleggs-PDF som ble levert med. Slik det er nå, gir PDF’en svært liten verdi arkivteknisk. Vi ønsker å knytte søknaden til personalmappa til den ansatte, men uten denne informasjonen må man i ettertid bare anta at den er “signert”/godkjent. Antakelser er ikke så veldig populært blant arkivfolket :slight_smile: