Validere IP-adresse med regexp

Dersom dere har et internt skjema for IT, kan det av og til være fornuftig å validere innholdet i et felt som skal inneholde en IP-adresse. Dette vil gi god kvalitet på inndata, slik at dere ikke behøver å etterspørre informasjonen hvis noe skulle være galt.

Denne koden kan du legge inn i valideringsscriptet på dette feltet:
=var ip=IP_adresse;
if(!(ip=~"(^(?!0)(?!.*.)((1?\d?\d|25[0-5]|2[0-4]\d)(\.|)){4}$)")){return “Legg inn gyldig IP-adresse”}
else {return true}

Variabelen “IP_adresse” er feltet som man fyller inn IP-adressen. Dette er inndata for formelen, ellers skal det ikke være nødvendig å endre noe annet.

Med denne valideringen vil IP-adressen kun være gyldig hvis tallene er mellom 0-255, og separert med punktum. Første tall må være minimum 1, mens resten kan være 0.
0.0.0.0 er ikke gyldig
1.0.0.0 er gyldig

3 Likes