Rediger web Service kobling - Adresse test

Hei
Når det settes opp en webservice er det et felt som heter Adresse test. Noen som vet hvordan denne fungerer?

Vi skal teste noen skjema før vi publiserer og lurer på om denne kan brukes fra lab-miljøet.

Dette feltet har så vidt jeg vet ikke noen funksjon per i dag. Hvis du skal teste mot en annen adresse i lab-miljøet må du endre adressen på webservicen (eller bruke en kopi av webservicen med en test-adresse).