Validate date to now()

I have date field where user selects a date and I have a function to set a variable, visningvalgt , if date is < today, = today or > today:

if (FodselsTerminsDato.dato < now()) {visningvalgt = 1};
if (FodselsTerminsDato.dato == now()) {visningvalgt = 2};
if (FodselsTerminsDato.dato > now()) {visningvalgt = 3};

But if date < now() the variable visningvalgt is set to 2. Anybody who knows why.

It can be fixed by changing the validation to:

if (FodselsTerminsDato.dato < now()) {visningvalgt = 1};
if (FodselsTerminsDato.dato >= now()) {visningvalgt = 2};
if (FodselsTerminsDato.dato > now()) {visningvalgt = 3};

Hei

Jeg har fått dette til å fungere ved å endre rekkefølge på kodelinjene slik:

var v = 0;

if (Dato == now()) {v = 2};
if (Dato < now()) {v = 1};
if (Dato > now()) {v = 3};

return v;

Dette er nok en svakhet ved ascript som jeg tipper vil bli bedre når vi Interact+ blir lansert, og scriptspråket blir endret til C#.

Vennlig hilsen
Narve Strand
Konsulent
Selvbetjening
ACOS