Function with input parameters

Hi,
As I am from Denmark I will be writing in English :slight_smile:

Is it possible to have a Function with input parameters ?

I have several groups of From- and To-date, for which I should find the numbers of days between the dates. Normally it will need a function for each set of From- and To-date, but it would be nice to have only one function which can take the dates as input parameters.

Regards
Kim

Hei

Dersom du ikke har så mange perioder, og antall perioder er kjent, kan du gjøre noe slikt:

var startdato1 = Dato_1;
var sluttdato1 = Dato_2;
var startdato2 = Dato_3;
var sluttdato2 = Dato_4;

var antallDager = 0;

for (var i=1; sluttdato1>=startdato1; i++) {
startdato1 = startdato1 + date(0,0,1);
antallDager = antallDager++;
};

for (var i=1; sluttdato2>=startdato2; i++) {
startdato2 = startdato2 + date(0,0,1);
antallDager = antallDager++;
};

return antallDager;

I eksemplet over er det bare to perioder. Så kan du øke antallet for-løkker til det antallet perioder du har.

Dersom du har mange perioder, og/eller antallet perioder varierer eller er ukjent, må du kanskje bygge opp ei liste (et array) med fra- og til-datoer, og så loope gjennom hele arrayet.

Vennlig hilsen
Narve Strand
Konsulent
Selvbetjening
ACOS