Registere klassering - For oversending til Elements sak-/arkiv

Har ikke funnet ut hvordan jeg skal registere fellesklasse og fagklasse for avlevering.
I manualen refereres det til følgende Fellesklasseprinsipp og Tilleggsklasseprinsipp.
Det er to felter som skal fylles ut: Type klassifisering, og verdien.

K-kode-nøkkelen har Fellesklasser (Tallverdier), Fagklasser (Én bokstav og tallverdier) og Tilleggsklasser (verdier som starter ned $-tegnet).

Som konkret eksempel ønsker jeg å ta i bruk kode N07, som går under fagklasse.
Så hva skal skrives i de to feltene "Klassering ".

Noen fra Acos i forumet her som kan svare?

Har sendt saken videre til Acos support.