Informasjon i skjema

Finnes det en måte å få informasjonsfelter til å vises også når skjemaet er sendt inn? Nå blir dette borte, og saksbehandler etterlyser informasjonsteksten i det innsendte skjemaet

Infotekster blir alltid skjult på PDFen, men kan synliggjøres manuelt i fanen “Oppsumm.”
Hvis du endrer informasjonsteksten fra “Skjul” til “Vis”, kommer den med i pdf-en.