Kategorier skjema

Larvik kommune publiserer skjema i denne oversikten:
https://skjema.larvik.kommune.no/sd/

Det viser seg at enkelte skjema hører hjemme i flere kategorier. Er det noen måte å få ordnet dette på?