GeodataKart - hente ut koordinater

Jeg skal lage et skjema for å registrere kjøpssteder for fiskefangst hvor jeg bruker kartmodulen GeodataKart. Vi har bruk for å hente koordinater: lengdegrad - breddegrad fra kartet. Jeg bruker da punkt-markering i kartet, trykker Lagre og koordinatene overfører jeg til tekstfelt i skjemaet. Det kan være mange kjøpssteder og jeg bruker derfor GeodataKart inni en “Legg-til”-liste. Det er i Legg-til-listen også spørsmål om andre opplysninger som adresse, poststed, kommune, fylke etc, slik at de avmerkede koordinatene må holdes fra hverandre og et kjøpssted m/tilhørende opplysninger registreres av gangen.

Scriptet for å hente ut koordinatene ser slik ut:

=var a = Gruppe.Antall;

var lat = GeodataKart[“data”][“point”][a][“y”];

var result = (lat =~ “^(\d+)(,)(\d\d\d\d\d\d)”);

if(lat !="" ) {

Latitude = result[1] + “.” + result[3];};

var lon = GeodataKart[“data”][“point”][a][“x”];

var result2 = (lon =~ “^(\d+)(,)(\d\d\d\d\d\d)”);

if(lon != “”) {Longitude = result2[1] + “.” + result2[3];};

Spørsmålet mitt er:
Tildigere avmerkede punkter “henger igjen” i kartet og forvirrer brukeren som kun skal markere ett punkt for hver gang i “Legg-til” listen.
Kan jeg slette tidligere avmerkede punkter/nullstille i kartet mellom hver gang det legges til et nytt sted for å unngå at brukeren blir forvirret ?

Liv Hege Svolsbru
Fiskeridirektoratet

1 Like

Hei @lisvo , hvordan løste dere dette?
Jeg har prøvd ved å bruke repeterende gruppe, men dette ikke henter koordinater.
Hilsen
Elena.

1 Like

Hei

Er det noen som har forsøkt å hente ut polygonverdier for områder/eiendommer med Kartmodulen?

Er dette mulig?