Generell personvernerkæring

I den generelle personvernerklæringen så står det
"Aldersgrense
Du bekrefter at du er over 18 år. "

Det er flere av skjemaene vi må ha Personvernerklæring på som kan fylles ut av personer under 18 år. Eks hos oss er skjema for å søke om opplæring i Kombinasjonsklassen.
“Kombinasjonsklassen er et innføringstilbud til minoritetsspråklige elever mellom 16 og 20 år, med kort botid i Norge.”

Kan vi endre denne til 15 år, ref det som står her https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/samtykkje-fra-mindrearige/

Men at det må inn noe om
“Sensitive personopplysningar skal berre innhentast med samtykke frå foreldra fram til barna har fylt 18 år. Sensitive opplysningar er blant anna opplysningar om helse, om etnisk bakgrunn, livssyn, og seksuelle forhold.”

Utfordringen i skjemaet jeg referer til er er at vi spør om hjemland og morsmål… Må da foreldre inn i skjema og samtykke eller er det nok at søker (oftest eleven selv) huker av for at foresatte er informert og samtykker?

Hva tenker Acos eller dere andre om dette? Er det noen som har gjort noe i forhold til dette?

Hei,

Den personvernerklæringen du henviser til høres utdatert ut. De siste malene ACOS har utarbeidet ligger her: https://dok.acos.no/SkjemaDesigner/GDPR/Content/C_Relevant%20funksjonalitet%20i%20Interact/Personvernerklæring/Personvernerklæring.htm

Jeg ser ikke noen grunn til å ha en generell aldersgrense i løsningen. Det bør nok vurderes fra skjema til skjema, om man i det hele tatt skal ha grense. I så fall bør grensen ligge i en tilpasset personvernerklæring på det enkelte skjema.

Merk at artikkelen til Datatilsynet kun dreier seg om samtykke. Dere bør unngå å bruke samtykke som behandlingsgrunnlag der dere kan unngå det. Hvis dere ikke bruker samtykke som grunnlag er dere ikke heller ikke bundet av aldersgrenser knyttet til samtykker. Se også denne: https://dok.acos.no/SkjemaDesigner/GDPR/Content/B_Spørsmål%20og%20svar/Samtykke.htm

Ut over det vet jeg ikke hva som er riktigst når det gjelder søknad om opplæring.

Jeg har også lurt på det med 18 år i personvernerklæringen og dette med sensitive opplysninger på de mellom 15 og 18 år, går litt dårlig sammen med skjemaer for vgs. elever, eksempelvis tilrettelegging på eksamen.

Etnisitet (sensitiv opplysning) og nasjonalitet/språk er ikke det samme, som jeg har forstått det. Det er ikke en sensitiv personopplysning at de er minoritetsspråklige (=ikke norsk eller samisk), derfor trenger ikke foreldre å samtykke.