Automatisk utrekning av antall timer

Hei,
Noen som har tips for å få til automatisk utrekning av antall timer(minutt) i skjema? Har laget et skjema som gjeld timeliste. Ansatte fyller ut dato og så fra-til klokkeslett på den aktuelle datoen. Skulle gjerne fått til automatisk summering av antal timer, men vet ikke hvordan…

Hei,

Forutsatt at det er egne elementer for “Fra” og “Til” på klokkeslett så kan det løses ved å opprette et funksjonselement med denne formelen:

var fromHrs = substr(Fra, 0,2);
var fromMin = substr(Fra, 3,2);
var toHrs = substr(Til, 0,2);
var toMin = substr(Til, 3,2);
var Hours = toHrs-fromHrs;
var Min = (toMin-fromMin)/60;
var Result = Hours+Min;

return Result;

FRA & TIL i denne formelen (de første 4 variablene) vil da være feltene du skal referere til som innmelder taster inn fra-til kl. I mitt tilfelle ser skjema sånn ut:

For å hente ut verdien fra funksjonselementet trenger du bare vise til funksjon via et tekstfelt:
Skjermbilde 2022-03-31 103920

Håper det er forståelig :slight_smile:

/Steffen

1 Like

Hei,

Oppskrifta er forståelig, så tusen takk! :slight_smile:
Men vi får ikke scripte til å virke dessverre. Det er helt sikkert noe vi gjør feil…

Kan du legge ved et bilde av hvordan skjema ser ut? Må inkludere:

Felt for klokkeslett - Fra
Felt for klokkeslett - Til
Felt for antall timer
Funksjonsknapp innhold (der formelen ligger)

image

image

Aha - ja :slight_smile: I mitt eksempel over heter tekstboksene for klokkeslett kun “Fra” og “Til”, mens hos deg/dere er det “Fra kl.” og “Til kl.”, de første 4 linjene i formelen må da endres til å være:

var fromHrs = substr(Fra_kl_, 0,2);
var fromMin = substr(Fra_kl_, 3,2);
var toHrs = substr(Til_kl_, 0,2);
var toMin = substr(Til_kl_, 3,2);

Fullstendig kode:

var fromHrs = substr(Fra_kl_, 0,2);
var fromMin = substr(Fra_kl_, 3,2);
var toHrs = substr(Til_kl_, 0,2);
var toMin = substr(Til_kl_, 3,2);
var Hours = toHrs-fromHrs;
var Min = (toMin-fromMin)/60;
var Result = Hours+Min;

return Result;

/SL

1 Like