Flow: Mappe Legg-til-liste

Er det noen som har en smart løsning på hvordan mappe en Legg-til-liste fra ett skjema til et annet slik at det er lesbart når man har flere felt i legg-til-lista.
Eks på felt som utgjør en rad pr registrering: fra dato, til dato, type, utsettelse fordi
Utselse fordi har disse alternativene og som dere ser er det noe lang tekst på enkelte av dem:
Jeg skal ha ferie
Jeg skal arbeide full tid (100%)
Jeg er innlagt i helseinstitusjon
Barnet er innlagt i helseinstitusjon
På grunn av sykdom er jeg helt avhengig av hjelp til å ta meg av barnet
Øvelse/tjeneste i Heimevernet eller tiltak i regi av NAV som utgjør 100 % arbeid

Legg til listen kan ha mange rader og dette ser ikke pent ut når man feks presenterer det i ett tekstfelt.

Har 3 måter å hente ut fra Legg-til-liste, se vedlagt bilde

  1. Ta rad for rad
  2. Script som skriver alle rader i ett tekstfelt
  3. Repeterende gruppe

Hvilke av disse kan ikke mappes over til nytt skjema i Flyt?

Fant ut at Repeterende gruppe ikke kan mappes. De andre variantene er ok.