Eksempel på en FLOW

Heisann.

Jeg har lest brukermanualen jeg har tilgang på “Brukerdokumentasjon Oktober 2021”, og for meg blir denne mangelfull dersom jeg skal lage en komplett arbeidsflyt. Jeg savner noen gode eksempler. Jeg kan ikke se at det ligger noen her på forumet?

Er det noen som har en lenke, youtubeurl, pdf eller lignende med noen gode eksempler? Jeg har ikke tid til å vente på kurs, og vil gjerne lære meg dette selv. Og lærer mye av å se hvordan andre har løst ting. Ta gjerne kontakt direkte på mailto:henrik.boe.kloften@politiet.no

1 Like