Splitte en streng basert på angitt tegn

Noen som har tips til hvordan splitte en streng ala dette i flere deler?
[13.10.2020 - 14.10.2020] Uttak; [29.10.2020 - 30.10.2020] Utsettelse - Jeg skal ha ferie; [10.10.2020 - 12.10.2020] Uttak
Semikolon er ett skille mellom hver “bolk”. Klarer jeg å splitte disse og bygge en tabell istedenfor en streng så kan jeg feks presentere det i en repeterendegruppe så det blir mer lesbart.

I Javascript finnes det en variant av split(";") feks, men hva kan brukes i Ascipt??

1 Like