Prioritert rekkefølge

Hei,
Finnes det en måte hvor den som fyller ut skjema kan sette prioritert rekkefølge?
F.eks i barnehagesøknader hvor innsender setter opp prioritert rekkefølge for barnehage de ønsker.

Mvh Charlotte

Hei

Nei, det finnes ikke noen egen funksjonalitet for å angi prioritet blant flere valg i Interact.

Det finnes litt ulike muligheter for å løse det du beskriver. Jeg ville gjort som vist i skjermdumpen under. Her bruker jeg bare informasjonsfelt, og tre nedtrekkslister (ut fra antakelsen om at det er tre prioriteringer som er relevant å angi). Jeg gjør førstevalget obligatorisk, mens det ikke er obligatoriske å fylle ut andre- og tredjevalget. Dette må man jo tilpasse til hva dere faktisk ønsker at brukeren skal gjøre.

image

Det er også mulig å bruke “legg til”-liste til det samme. Da kan du for eksempel lage et eget felt som heter “Prioritet”, som gjerne kan være en nedtrekksliste med tallene fra 1 til 3 (eller hvor mange valg det måtte være).

Vennlig hilsen
Narve Strand
Konsulent Interact
ACOS

Flott, takk for svar!