Overgang til SEID 2.0 - Noe å si for Interact?

Jeg ser på supportsidene om overgang til SEID 2.0 og betydning for WebSak (https://support.acos.no/hc/no/articles/4515825284381-Overgang-til-SEID-2-0).

Er det noe vi må tenke på for Interact?