Avlevering - O365 SharePoint liste

Hei,

vi jobber med et skjema, som vi gjerne vil ha avlevert inn i ei SharePoint-liste i O365.
Vet at det går ann via XML-dump, men søker en bedre løsning via Webservice og O365 RestAPI.

Utfordringen er å få laget token og autentisering inn mot SharePoint Online.
Er det noen som har erfaring med dette?

1 Like

Ser at jeg kan begynne med å svare meg selv her :wink:

Det er lagt opp til Webservices med tokenbasert pålogging, noe som er sentralt i hvordan man aksesserer MS Graph, som er API’et inn mot O365.
https://dok.acos.no/SkjemaDesigner/online/Content/Versjoner/Versjon_2_27_2.htm?Highlight=azure

Får se om jeg kan klare å bygge opp en avlevering mot SharePoint Online basert på dette.

Hei! Hvordan gikk det med denne løsninga? Ser på muligheten for å sette opp det samme.

Heisan

Fikk dere til dette? Ser på muligheter for å gjøre noe lignende her, men da til PowerBI.

Hei! Er det noen som har løst dette?

Hei! Forsøker å vekke litt liv i denne saken.
Vi har flere behov for å koble oss mot Graph API, i begge utgaver (både 1.0 og beta).

Hvordan gjør vi dette på best mulig måte, da spesielt med fokus på sikkerhet? Hvordan har andre gjort det mtp. oppsett mot MS Graph API. Som kjent, så er dette en stor satsing for Microsoft, og det legges stadig til ny funksjonalitet. Dette ser vi store muligheter for å utnytte i Interact/Flow.

Vi har sannsynlig behov for å sette opp flere AD-applikasjoner da vi ønsker ulike rettigheter for de forskjellige tjenestene, for å redusere sårbarheten hvis en app/konto skulle bli kompromitert.

Hva har dere andre kunder gjort, og ikke minst hva er anbefalingene fra ACOS, samt er det en mer utfyllende veileder, som dekker både oppsett i Azure (AAD) og videre i Interact?

På forhånd takk for svar, jeg tror dette er noe mange kan dra nytte av.