Avlevering - O365 SharePoint liste

Hei,

vi jobber med et skjema, som vi gjerne vil ha avlevert inn i ei SharePoint-liste i O365.
Vet at det går ann via XML-dump, men søker en bedre løsning via Webservice og O365 RestAPI.

Utfordringen er å få laget token og autentisering inn mot SharePoint Online.
Er det noen som har erfaring med dette?

Ser at jeg kan begynne med å svare meg selv her :wink:

Det er lagt opp til Webservices med tokenbasert pålogging, noe som er sentralt i hvordan man aksesserer MS Graph, som er API’et inn mot O365.
https://dok.acos.no/SkjemaDesigner/online/Content/Versjoner/Versjon_2_27_2.htm?Highlight=azure

Får se om jeg kan klare å bygge opp en avlevering mot SharePoint Online basert på dette.

Hei! Hvordan gikk det med denne løsninga? Ser på muligheten for å sette opp det samme.

Heisan

Fikk dere til dette? Ser på muligheter for å gjøre noe lignende her, men da til PowerBI.