Repeterende gruppe - hente ute verdier og webservicekall

Er det noen som vet om det er mulig å:

  1. Hente ut verdier i felter som ligger i en repeterende gruppe. Ikke de feltene som er populert med data fra Webservice (DataElementet), men feks en radioknapp med Ja/Nei.

  2. Kalle en NY webservice med verdi fra DataElement som inn-parameter inne i en repeterende gruppe?