Antall elementer i en array?

Leter etter en metode for å finne ut hvor mange elementer det er i en array. Lignende array.count eller array.length.

Ingen av de ser ut til å virke.

svarer på denne selv jeg:

count(array)

https://dok.acos.no/SkjemaDesigner/online/Content/AScript/Tall_matematikk.htm?tocpath=Avansert%20programmering%20i%20Interact|_____7

2 Likes